Současná podoba školky je výsledkem dlouhé cesty, kterou jsme od roku 2016 ušli. V tomto roce vznikl projekt terapeutické školičky, s cílem přípravy dětí se speciálními potřebami do běžných školek a škol. Po pěti letech provozu jsme se rozhodli jít cestou Montessori. Montessori pedagogika a Montessori terapie se tak staly součástí naší metodiky a celé prostředí školičky se proměnilo. 

Od školního roku 2023/2024 změníme název a spolu s ním i celý koncept školky. Nově tak bude školka fungovat jako Mateřská škola MANNAZ s.r.o., zapsaná do rejstříku MŠMT. Mateřská škola je otevřená pro všechny, kdo hledají alternativy k běžnému předškolnímu vzdělávání. Současně školka i nadále zůstane inkluzivním zařízením a bude tak vždy přijímat určitý počet dětí s neurovývojovými poruchami, kterým poskytne cílený terapeutický program pro přípravu na vstup do základních škol. 

Když jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi.

A našli jsme…

Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „člověk”.

Runa Mannaz reprezentuje lidstvo, společnost, člověka. V užším slova smyslu pak rodinu, okruh nejbližších. Vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí společnosti, ale přitom je sám tvůrcem svého vlastního osudu. Vybízí k tomu, aby člověk žil obyčejný život neobyčejným způsobem a jeho činy byly v souladu s jeho myšlenkami. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce, spojení se ve prospěch druhých, vzájemnou pomoc a vztah se zvířaty. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné.

TÝM MATEŘSKÉ ŠKOLY MANNAZ

Mgr. Barbora Janoudová

ředitelka mateřské školy

 speciální pedagožka a metodička

Bc. Martin Janoud

zástupce ředitelky

speciální pedagog, vedoucí pedagog školky


Michaela Štancová

průvodkyně dětí

Bohumila Císařová

průvodkyně dětí

Renata Šírová

asistentka pedagoga

Eva Jůnová

asistentka pedagoga, administrativa a podpora provozu firmy

Mgr. Dita Dlouhá

psycholožka, Montessori průvodkyně a terapeutka


Persík

školkový terapeutický pes

Leon

školkový terapeutický pes ve výcviku

12
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram