O nás

Současná podoba školky je výsledkem dlouhé cesty, kterou jsme od roku 2016 ušli. V tomto roce vznikl projekt terapeutické školičky, s cílem přípravy dětí s neurovývojovými poruchami a jinými výzvami do běžných škol. Po pěti letech provozu jsme se rozhodli jít cestou Montessori. Montessori pedagogika a Montessori terapie se tak staly součástí naší metodiky a celé prostředí školičky se proměnilo. Začaly nás navštěvovat i děti, které nepotřebovaly terapeutické služby, ale jejichž rodiče souzněli s naší filozofií a s Montessori pedagogikou, přibývalo předškoláků. Začali jsme pomalu přemýšlet co dál… 

Od školního roku 2023/2024 jsme změnili název a spolu s ním i celý koncept školky. Nově školka funguje jako Mateřská škola MANNAZ s.r.o., zapsaná do rejstříku MŠMT. Mateřská škola je otevřená pro všechny, kdo hledají alternativu k běžnému předškolnímu vzdělávání. NEJSME SPECIÁLNÍ ŠKOLKA, jak se o nás mnoho lidí mylně domnívá. Tuto pověst jsme si vysloužili díky naší inkluzivní povaze, nicméně potkáte u nás stejné množství dětí se speciálními potřebami jako kdekoliv jinde. My však s těmito dětmi umíme pracovat a jejich přijímání pro nás není jen legislativní povinností, takže se naše školka často doporučuje právě jako místo pro děti se speciálními potřebami a naše hlavní zaměření není ještě v okolí příliš rozšířeno. Doufáme, že se to v příštích letech změní… 

Když jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi.

A našli jsme…

Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „člověk”.

Runa Mannaz reprezentuje lidstvo, společnost, člověka. V užším slova smyslu pak rodinu, okruh nejbližších. Vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí společnosti, ale přitom je sám tvůrcem svého vlastního osudu. Vybízí k tomu, aby člověk žil obyčejný život neobyčejným způsobem a jeho činy byly v souladu s jeho myšlenkami. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce, spojení se ve prospěch druhých, vzájemnou pomoc a vztah se zvířaty. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné.

TÝM MATEŘSKÉ ŠKOLY MANNAZ

Mgr. Barbora Janoudová

ředitelka mateřské školy

 speciální pedagožka a metodička

Bc. Martin Janoud

zástupce ředitelky

speciální pedagog, vedoucí pedagog školky


Michaela Štancová

průvodkyně dětí

Bohumila Císařová

průvodkyně dětí

Renata Šírová

asistentka pedagoga

Eva Jůnová

asistentka pedagoga, administrativa a podpora provozu firmy

Mgr. Dita Dlouhá

externí psycholožka a Montessori mentorka MŠ


Persík

školkový terapeutický pes

Leon

školkový terapeutický pes ve výcviku

12
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram