OD ZÁŘÍ MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

V příštím školním roce budeme nově MATEŘSKOU ŠKOLOU ZAPSANOU V REJSTŘÍKU MŠMT.

Zápisy probíhají v letošním roce individuálně – po vyplnění přihlášky si s vámi sjednáme termín osobní schůzky, kde se všichni společně potkáme (účast dítěte je nutná) a probereme vše potřebné. Bližší informace obdržíte emailem, společně s termínem osobní schůzky.

CO TEDY TEĎ UDĚLAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O NAŠÍ ŠKOLKU?

 • projít kritéria pro přijetí dítěte do školky a zjistit, zda vše splňujete
 • přečíst si fialový text a zjistit, zda k nám fakt chcete 🙂
 • vyplnit přihlášku
 • vyčkat na email od nás s instrukcemi a termínem osobní schůzky

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLKY:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní péče, což znamená, že dítě je schopno aktivně absolvovat kompletní denní program školičky, včetně pohybu venku, který je mnohdy v délce několika kilometrů
 • zvládá odloučení od rodičů nebo je připraveno s tím začít pracovat
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen*
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a aktivně se zapojuje
 • je bez dudlíku ve školičce i doma, včetně spaní
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit běžně užívané verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • umí se chvíli soustředit na vlastní práci – samostatně
 • nemá rušivé verbální projevy (týká se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) – zde bez výjimek, je to kritérium jednoznačně vyřazující dítě z přijímacího řízení
 • dokáže se bezpečně pohybovat v připraveném Montessori prostředí (sklo, keramika, přírodniny, velké množství kartiček a didaktických materiálů uspořádaných podle jasného řádu)
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět (ideálně samostatně pracovat)
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká)

*může být poskytnuta výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že dítě je schopno si v krátkém čase osvojit samostatnou výměnu pleny nebo dojde v dohledné době k odplenkování

Než pošlete přihlášku, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, ať nejste pak na osobní schůzce zaskočeni tím, jak to u nás skutečně vypadá a jak fungujeme – občas se nám to stává 🙂

Pracujeme podle principů Montessori pedagogiky, což znamená, že ve školce nemáme hračky a děti si u nás nehrají v tom běžném slova smyslu, jak si to většina rodičů představuje – takže žádné kočárky, panenky, vláčky a autíčka nemáme a věřte, že nikomu nechybí 😉 Naše připravené prostředí nabízí tolik rozmanitých a zajímavých aktivit, že si každé dítě vybere to, co ho právě zajímá a baví. Ve třídě máme hodně skla, porcelánu a dalších rozbitných věcí a potřebujeme, aby se i nové děti dokázaly v takovémto prostředí bezpečně pohybovat – manipulaci s těmito věcmi a práci s nimi je naučíme, zpočátku nám stačí, když se kolem nich budou bezpečně pohybovat. Věříme, že pokud děti chceme připravit na skutečný život, musíme jim ho ukazovat ve skutečné podobě a učit je v něm samostatně fungovat, což nám plastové a jiné nerozbitné věci prostě nezařídí – pro učení je důležitá vlastní zkušenost a prožitek. Naším cílem je příprava dětí do života a do dalšího stupně vzdělávání – nejsme zaměřeni na opečovávání dětí – u nás děti pečují sami o sebe, o prostředí, o kamarády a mnohdy i o nás dospělé 😀 Snažíme se tedy dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti v co nejkratším čase a budeme po čase chtít i od vás, abyste dětem umožnili být samostatné (i když to bude občas o nervy). Vyžadujeme tedy aktivní spolupráci rodičů při zavádění nových postupů do života dětí – není to o tom, že k nám dáte dítě a my všechno zvládneme bez vaší pomoci. Děti budou potřebovat, abyste postupem času začali doma používat stejné metody a postupy jako my, aby v tom neměly hokej a dokázaly se v tomto světe dobře orientovat. Ještě je důležité zmínit, že u nás platí jasná a neměnná pravidla a to jak pro děti, tak i pro rodiče. Tato pravidla nám pomáhají zajistit prostředí bez zbytečných rušivých vlivů, které dětem umožní pracovat na svém rozvoji (věřte tomu, že tyto postupy neslouží pro naše obveselení, ale pro vaše děti, které to potřebují mnohdy prostě celé trochu jinak, než jak to znáte z jiných školek).  

Jestli jste se do teď nevyděsili, můžete přejít k dalšímu kroku a vyplnit přihlášku 🙂

POSTUP PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE OD ZÁŘÍ 2023:

1, PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • přihlášky přijímáme průběžně – v letošním roce až do srpna
 • přihláška se podává elektronicky (tlačítko níže)
 • v případě přihlášení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami můžete rovnou do přihlášky vložit zprávy od specialistů nebo ze školního poradenského zařízení

2, VYČKEJTE AŽ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

NEJPOZDĚJI DO TÝDNE VÁS BUDEME KONTAKTOVAT, POŠLEME VÁM DALŠÍ INFORMACE A DOMLUVÍME SI TERMÍN OSOBNÍ SCHŮZKY – pokud Vám do týdne tento email nepřijde, něco je špatně, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Osobní schůzka obsahuje následující části:

 • rozhovor s rodiči
 • přímá práce s dítětem – nutná přítomnost dítěte!!!
 • prohlídka prostor školičky

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • nejpozději do 14 dnů obdržíte emailem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte
 • rozhoduje se na základě komplexního zhodnocení vhodnosti naší školky pro dané dítě a současně je hodnocena i vhodnost zařazení daného dítěte do aktuálního složení třídy (třídní kolektiv musí být vhodný pro dané dítě a zároveň dané dítě musí být vhodné pro aktuální třídní kolektiv – navzájem se musí obohacovat) = rozhodnutí tedy vychází i z aktuálního složení třídy na daný školní rok

V případě přijetí dítěte, zákonný zástupce dítěte ve stanovené lhůtě vyplní formulář s údaji pro uzavření smlouvy (tlačítko níže). Následně bude připravena smlouva, která bude zákonnému zástupci zaslána k pročtení, spolu s evidenčním listem, který zákonný zástupce dítěte vyplní a nechá potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost. Po zajištění tohoto se v předem dohodnutém termínu zákonný zástupce dostaví do školky, kde podepíše Smlouvu o docházce dítěte do mateřské školy. Při podpisu smlouvy v hotovosti uhradí registrační poplatek ve výši 10 900,- Kč, který je následně odečten v celé výši ze školného za měsíc září.

215
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram