Podporují nás

Děkujeme firmě GitLab za zakoupení licence pro ZOOM. Díky tomu můžeme poskytovat kvalitnější podporu našim klientům, v době omezení provozu vládními nařízeními, a zároveň nám to umožňuje realizovat online vzdělávání pro rodiče, pedagogy a další odborníky v pomáhájících profesích, ke kterému nás tato doba dovedla.

Firma GitLab nám poskytla sponzorský dar v roce: 2021, 2022

Děkujeme firmě Látky Mráz za opakovanou podporu naší školičky prostřednictvím darování zbytkových látek pro výtvarnou činnost našich dětí a k výrobě pomůcek.

Firma Látky Mráz (pobočka Kralupy nad Vltavou) nás opakovaně podpořila v roce: 2018, 2019, 2020, 2022

Děkujeme firmě Bidfood Kralupy s.r.o. za opakovanou podporu naší školičky prostřednictvím sponzorského daru na nákup terapeutických pomůcek.

Firma Bidfood Kralupy s.r.o. nám poskytla sponzorský dar v roce: 2017, 2018, 2019, 2022

134
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram