CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

platný od 1. 9. 2023

Soukromé mateřské školy dostávají, na rozdíl od veřejných MŠ, pouze finanční prostředky na platy pedagogických pracovníků (v tomto našem prvním roce fungování jako rejstříková školka navíc dostaneme pouze 60% této částky). Ostatní náklady spojené s provozem zařízení si tyto mateřské školy musí platit z vlastních zdrojů, tedy ze školného.

Školné pro školní rok 2023/2024 je stanoveno na 10 900,- Kč MĚSÍČNĚ.

V následujícím školním roce bude naším cílem snižování výše školného, na čemž již nyní cíleně pracujeme.  

Školné se platí v období září – červen (tj. 10 měsíců školního roku). 

V případě zájmu ze strany většiny rodičů bude školka otevřena i v období letních prázdnin, a to prvních 14 dní v červenci – úhrada docházky za toto období pak bude účtována individuálně, ve výši poměrné části školného (pouze těm, kteří budou v tomto období docházet). 

Stravné je placeno zvlášť a pro školní rok 2023/2024 je stanoveno na 100,- Kč za den. Celodenní strava obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Stravu lze (za dodržení stanovených podmínek) ve dnech plánované absence odhlásit, odhlášená strava není fakturována. 

Docházka do MŠ MANNAZ je možná pouze CELOTÝDENNÍ a CELODENNÍ (bez výjimek) – neposkytujeme docházku pouze některé dny v týdnu nebo pouze na dopoledne (mimo období adaptace, tam je zkrácená docházka samozřejmostí).

MŠ je v provozu denně od 7.30 do 16.30 hod. 

MŠ MANNAZ vychází z organizace školního roku vydaného MŠMT a v některých dnech tak bude uzavřena. Vždy koncem srpna bude na našem webu i v budově MŠ organizace aktuálního školního roku uveřejněna (každý rok se toto může lišit). Stejně tak je MŠ uzavřena ve dny všech státních svátků. Školné se při tomto plánovaném uzavření nijak nekrátí. Školné se také nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte – výjimkou je absence z důvodu nemoci delší než 10 pracovních dní (50% školného za dobu absence se převádí na další měsíc – podmíněno potvrzením lékaře dodaným ihned s příchodem po nemoci!)

Při podpisu smlouvy se platí registrační poplatek ve výši jednoho školného, tj. 10 900,- Kč, který je nevratný a po nástupu dítěte do MŠ je v celé výši odečten ze školného za měsíc září. V případě, že dítě do MŠ nenastoupí, nevzniká nárok na vrácení tohoto registračního poplatku a tento je použit na úhradu nákladů vzniklých s dodatečně vypsaným termínem pro zápis za účelem obsazení tohoto volného místa. 

Poskytujeme slevu pro sourozence (v případě současné docházky do MŠ) ve výši 10 % ze školného 2. dítěte. 

V případě docházky dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pomůžeme vyřídit příspěvek na péči, ze kterého většina rodičů těchto dětí školné v MŠ hradí a předáme Vám informace o možnosti financování školného pomocí nadací a nadačních fondů. Tyto finance pak lze využít i na úhradu doplňkově sjednaných služeb terapeutického charakteru. 

Ve spolupráci s MANNAZ centrem komplexní péče lze doplňkově sjednat další služby, které se hradí nad rámec školného. Tyto služby jsou poskytovány v rámci docházky do MŠ (ve stejné budově). 

  • přípravka pro předškoláky – vhodné pro děti, které potřebují pro úspěšný vstup do školy intenzivnější přípravu
  • individuální terapeutická péče – určeno pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • skupinová terapeutická péče – určeno pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Konkrétní podoba terapeutických služeb poskytovaných nad rámec docházky do MŠ je navrhována vždy individuálně, dle aktuálních potřeb daného dítěte. 

3522
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram