Školné

Jsme soukromá mateřská škola a na pokrytí nákladů, spojených s provozem MŠ, vybíráme školné. Soukromé mateřské školy dostávají, na rozdíl od veřejných MŠ, pouze normativ na žáka, který je určený na platy zaměstnanců MŠ a ani ty to zdaleka nepokryje. Ostatní náklady spojené s provozem zařízení si tyto mateřské školy musí platit z vlastních zdrojů, tedy ze školného, projektů a sponzorských darů.

Na školní rok 2024/2025 je stanovená výše školného 99 000,- Kč na rok. Tuto částku lze hradit v 10 nebo 12 splátkách, dle preferencí rodiče.

Měsíční platba školného při rozdělení do 10 splátek (platí se září – červen) = 9 900,- Kč

Měsíční platba školného při rozdělení do 12 splátek (platí se září – srpen) = 8 250,- Kč

Poskytujeme slevu pro sourozence ve výši 10 % ze školného 2. dítěte. Roční školné pro druhé dítě je tedy 89 100,- Kč (měsíční platba za druhé dítě je při rozdělení na 10 splátek 8 910,- Kč a při rozdělení na 12 splátek 7 425,- Kč).

Stravné je placeno zvlášť a pro školní rok 2024/2025 je předpoklad 110,- Kč za den (cenu určuje dodavatel stravy a výše dopravy, toto je předpokládané maximum – stravu dovážíme ze ZŠ Třebízského). Celodenní strava obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Stravu lze (za dodržení stanovených podmínek) ve dnech plánované absence odhlásit, odhlášená strava není fakturována.

V období letních prázdnin (červenec a srpen) je MŠ uzavřena. V případě zájmu ze strany většiny rodičů (10 a více) bude prvních 14 dní v červenci otevřena „letní školka“- úhrada docházky za toto období pak bude účtována individuálně (navíc k ceně běžného školného), a to pouze těm, kteří budou do letní školky přihlášeni. 

MŠ je v provozu denně od 7.30 do 16.30 hod. 

MŠ MANNAZ vychází z organizace školního roku vydaného MŠMT a tak v některých dnech během školního roku a v době letních prázdnin bude uzavřena. Vždy koncem srpna bude na našem webu i v budově MŠ organizace aktuálního školního roku uveřejněna (každý rok se toto může lišit). Stejně tak je MŠ uzavřena ve dny všech státních svátků. Školné se při tomto plánovaném uzavření nijak nekrátí. Školné se také nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Při podpisu smlouvy (po vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ) se platí registrační poplatek ve výši jednoho školného (výše poplatku závisí na počtu zvolených splátek), který je nevratný a po nástupu dítěte do MŠ je v celé výši odečten ze školného za měsíc září. V případě, že dítě do MŠ nenastoupí, nevzniká nárok na vrácení tohoto registračního poplatku a tento je použit na úhradu nákladů vzniklých s dodatečně vypsaným termínem pro zápis za účelem obsazení tohoto volného místa a úhradu nákladů MŠ za dobu, kdy toto místo není obsazeno. 

Ve spolupráci s MANNAZ centrem komplexní péče lze doplňkově sjednat další služby, které se hradí nad rámec školného.

  • přípravka pro předškoláky – vhodné pro děti, které potřebují pro úspěšný vstup do školy intenzivnější přípravu
  • individuální terapeutická péče – určeno pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Konkrétní podoba terapeutických služeb poskytovaných nad rámec docházky do MŠ je navrhována vždy individuálně, dle aktuálních potřeb daného dítěte a preferencí rodičů. 

3522
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram