Bohumila Císařová

Průvodkyně dětí

Bohunka celý život pracovala ve zdravotnictví, jako zdravotní sestra (a tuto profesi ještě do nedávna na částečný úvazek vykonávala v nemocnici v Kralupech, jelikož to je její srdcová záležitost). Avšak životní cesty bývají často plné neočekávaných zvratů. Změna v profesní dráze přišla, když se její dcera začala připravovat na střední školu. V té době se Bohunka rozhodla podpořit svou dceru a stala se její asistentkou pedagoga. Toto povolání vykonávala po celé čtyři roky, kdy její dcera studovala na střední zemědělské škole v Brandýse nad Labem. Své pedagogické schopnosti však začala rozvíjet už dříve, a to když v posledních ročnících základní školy svou dceru vzdělávala doma, aby ji pomohla s dokončením základního vzdělání. 

Původně se v naší školce Bohunka ucházela o pozici asistentky pedagoga, ale už během jejího prvního kontaktu s dětmi nám bylo zřejmé, že má mnohem větší potenciál a schopnosti, než by v rámci pozice asistenta pedagoga mohla využít. Rozhodli jsme se jí proto odmítnout, jakožto asistenta pedagoga, a  nabídli jsme jí možnost doplnit si kvalifikaci a nastoupit k nám jako předškolní pedagog – průvodce dětí. Její reakce na tuto nabídku byla zpočátku smíšená, měla velkou radost, kterou ale zároveň převažovala dávka pokory a pochybností. Po několika zkušebních dnech, strávených ve společnosti našich skvělých dětí, se Bohunka rozhodla tuto výzvu přijmout a nastoupila u nás na místo průvodce dětí se závazkem doplnění pedagogického vzdělání a vzdělání v oblasti Montessori pedagogiky, na čemž už svědomitě pracuje. 

Její přátelský přístup a schopnost navazovat hluboké vztahy s dětmi jsou nesmírně cenné. Dokáže vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a respektovány, což je základ pro úspěšné učení a rozvoj. Její férovost a jasnost jsou pro děti velmi důležité. Vědí, že se na ni mohou spolehnout a že všechny budou mít stejnou šanci a pozornost. Její schopnost respektovat každého jednotlivce je klíčová pro inkluzivní prostředí, kde se každé dítě cítí hodnotné a akceptované.

Bohunka umí děti nadchnout pro různé aktivity a učení. Její kreativita a schopnost najít způsob, jak zaujmout děti a propojit vzdělávání s radostí a zábavou, jsou skvělé. Díky tomu se děti učí nejen novým znalostem, ale také si vytvářejí pozitivní vztah k učení samotnému.

Její přístup je založen na přijetí dětí takových, jaké jsou, bez hodnocení a předsudků. Bohunka si je vědoma, že každé dítě je jedinečné a má své specifické potřeby, zájmy a schopnosti. S tímto vědomím se snaží pomáhat každému dítěti najít správnou cestu pro jeho osobní růst. Kromě toho, že je empatická a laskavá, je také schopná dětem poskytovat strukturu, hranice a jasná pravidla.

Odborné vzdělávání, kurzy a semináře, které Bohunka absolvovala:

 • Základní kurz bazální stimulace – INSTITUT bazální stimulace s.r.o.
 • Kurz Asistent pedagoga – MILLS s.r.o.
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Zaškolení do metodiky Mannaz + pravidelné supervize
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Montessori refresh Praktický život – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Montessori refresh Praktický život – hloubkový seminář – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
 • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová
 • Montessori refresh Jazyk – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
 • Jak řešit konflikty se „zlobivým“ žákem – Eduall
 • Jak na „zlobivého“ žáka? Funkční analýzou chování – Eduall
 • Jak komunikovat se „zlobivým“ žákem – Eduall
 • Jak pracovat se „zlobivým žákem“ – Eduall
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky – Eduall
 • Matika venku – Mgr. Justina Danišová
 • Montessori refresh Matematika – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá
 • ADHD prakticky – Eduall
 • Aktivity pro žáky se specifickými poruchami učení – Eduall
 • Nadchnout pro čtení – Mravenčí chůva
 • Montessori refresh – Smyslová výchova – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá
 • Ptáci venku – Mgr. Justina Danišová
 • Well-being venku – Mgr. Justina Danišová
 • Věda venku – Mgr. Justina Danišová

4104
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram