Mgr. Barbora Janoudová

ředitelka mateřské školy, speciální pedagožka, metodička

Barbora je spoluzakladatelkou, ředitelkou, metodičkou a speciální pedagožkou školky. Zároveň v některých dnech působí ve třídě jako průvodkyně dětí. 

Barbora vystudovala střední zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat a několik kratších praxí jako asistent veterináře velkých zvířat. Od záměru dalšího působení v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda“. Barbora, díky nečekané nabídce, začala pracovat na zahradnickém učilišti pro žáky s kombinovaným postižením a další vzdělávání tak absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. V průběhu dalších let absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, díky kterým získala velký mezioborový přesah, který ji umožňuje pracovat s dětmi skutečně celostním způsobem. Barbora za 17 let působení v pedagogice a terapii získala vzdělání a zkušenosti v přístupech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich.

Její jasnost a stabilita tvoří pevný základ, na kterém děti mohou stavět. Její způsob komunikace je přizpůsobená vývojovým potřebám každého dítěte, což vytváří prostředí pro vzájemnou interakci. Její práce je založena na principech Montessori filozofie, která klade důraz na individuální a respektující přístup k výchově a vzdělávání. 

Zvláště důležitý je její závazek vůči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Má schopnost přizpůsobit výuku tak, aby byla přístupná a efektivní pro všechny. Tímto způsobem zajišťuje, že i děti s různými výzvami mají ve školce možnost dosáhnout svého plného potenciálu.

Její neúnavné hledání nových způsobů a inovací ukazují, že pro ni vzdělávání dětí není pouze prací, ale vášní a posláním. Skrze její úsilí mohou děti dosáhnout nejen akademického úspěchu, ale také se rozvíjet jako jedinečné osobnosti s vlastními schopnostmi a talenty.

Má dceru Amálku, která je její velkou učitelkou a denně jí uděluje cenné lekce, které Barboru neustále nutí k dalšímu vzdělávání, a to hlavně v oblasti respektujících výchovných a vzdělávacích směrů, a k soustavnému osobnostnímu rozvoji. Když má náhodou volno, a nevěnuje se zrovna rodině nebo zvířatům, cvičí jógu, toulá se přírodou nebo si vezme knížku – většinou teda zase nějakou odbornou… 🙂

Další vzdělávání, které Barbora absolvovala:

 • Jezdecká licence – ČJF
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu – Anitera o.p.s.
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny – Ing. Zdeňka Kučerová
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba – Sindy Katayama
 • Základní kurz TČM – Most ke zdraví
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM – MUDr. Alexandra Vosátková
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata – MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček – MVDr. Jaroslava Bláhová
 • Praktická psychoterapie NLP – Sindy Katayama
 • Body zdraví – Eva Joachymová
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce – PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin. – Mgr. Šárka Smíšková (Isar, z.s.)
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní – Zdeňka Pohlreich
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Rekvalifikační kurz Lektor – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1 – Course approved by The Bach Centre, Dr. Katarina Michel
 • Systemická práce s rodinou – Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce – PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
 • Školní zralost a zápis do školy – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku – PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Metoda dobrého startu – PhDr. Jana Swierkoszová
 • Reiki Master Teacher – Ing. Nelia Novitska
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. – PhDr. Dana Krejčířová
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti – Mgr. Helena Vlčková, Mgr. Simona Poláková
 • Konference Klient se speciálními potřebami, klient s DMO (účast současně i jako přednášející) – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. – PhDr. Dana Krejčířová
 • Praktická aromaterapie pro každého – Adéla Zrubecká (Nobilis Tilia)
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy – Mgr. Karolína Ranglová
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (absolvováno bez závěrečné zkoušky – těhotenství/porod) – Národní ústav odborného vzdělávání
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti – Adéla Zrubecká (Nobilis Tilia)
 • Orientační logopedické vyšetření – PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • ADHD ve třídě, školní družině – Mgr. Jaroslava Budíková
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra – Mgr. Miroslav Vosmik
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Školní zralost – Pedagogicko-psychologická poradna STEP
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky, další návazné vzdělávání formou aktuálních webinářů – Mgr. et. Mgr. Katka Králová
 • Profesionální zooterapie v sociální práci I – Elva Help z.s. 
 • Profesionální zooterapie v sociální práci II – Elva Help z.s. 
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem – Linda Cecavová
 • Online konference pro učitele MŠ (zaměření Montessori) – Růst společně
 • Mezinárodní online Montessori konference – Růst společně
 • Montessori filosofie a principy – Mgr. Dita Dlouhá
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem – Olga Bogdashina
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Online Montessori konference – Jak rozvíjet neomezený potenciál dětství – Růst společně
 • Diplomový Montessori kurz pro věk 3-6 let – Mgr. Dita Dlouhá
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Mezinárodní online Montessori konference – Jak podpořit neomezený potenciál dětství – Růst společně
 • Montessori cestou pro věk 0 – 3 roky – Mgr. Dita Dlouhá
 • Workshop v oblasti koučování s koňmi se zaměřením na práci s hranicemi (Hranice – zdroj klidu a porozumění) – Simona Šašková
 • Online Montessori konference – Jak využít potenciálu prvních tří let života dítěte? – Růst společně
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Wellbeing v praxi – Učíme společně, Lucie Samková
 • Konference Dětská rehabilitace (účast současně i jako přednášející) – Krajská zdravotní, a.s.
 • Kurz Spolu ven – Učíme se venku
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Koncentrace, volba a napojení – Karen Pearce
 • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová
 • Pojďme si hrát s koňmi – hiporehabilitace Svítání – Mgr. Veronika Piačková

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala/sbírá své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. – speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ – speciální pedagog (s využitím zooterapie), alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s. – lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor (zde stále působí)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor rekvalifikačního a kvalifikačního vzdelávání
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – spolumajitelka a jednatelka firmy, vedoucí pedagogické a terapeutické sekce, metodička, speciální pedagožka (zde stále působí)
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sociálně právní ochrana dětí (Louny) – externí lektor školení pro pěstouny, externí speciální pedagog pro terapeutickou práci s dětmi v pěstounské péči (zde stále působí)
 • Mateřská škola MANNAZ s.r.o. – ředitelka MŠ, spoluzakladatelka, jednatelka (zde stále působí)

1947
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram