Renata Šírová

asistentka pedagoga

Renata je důležitým členem našeho týmu. Pracuje na individuální podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá s nácvikem dovedností a podporuje je ve všech aspektech učení. Je neustále připravená dětem poskytnout pomoc a povzbuzení, když se na jejich cestě objeví nějaké výzvy. Společně s pedagogy pracuje na vytváření stimulujícího prostředí, které podporuje kreativitu, zvídavost a rozvoj dětí.

Již od svých prvních dnů u nás ukázala, že má jedinečný dar pro práci s dětmi. Její láska k nim a touha pomáhat jim ve všech aspektech jejich života jsou zjevné ve všem, co dělá. Renata se vyznačuje jemností, laskavostí a trpělivostí, což jsou klíčové vlastnosti pro úspěšnou interakci s dětmi v mateřské škole.

Laskavost, kterou Renata projevuje, vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a uvolněně. Její schopnost poskytnout podporu, útěchu a povzbuzení je základním kamenem vývoje důvěry a pozitivního vztahu mezi ní a dětmi. Její komunikace s dětmi je klidná a respektující, což dětem dává pocit bezpečí a sebejistoty. Klade důraz na to, aby děti měly možnost sdílet své myšlenky, nápady a pocity. Podporuje jejich sebevyjádření a aktivně posiluje schopnost komunikovat s ostatními.

Jejím osobním cílem je podpořit děti v tom, aby se naučily zvládat své pocity, včetně hněvu, a řešit problémy konstruktivním způsobem. To je důležitá dovednost, která dětem poskytuje nástroje k úspěšnému fungování v různých životních situacích. Její přístup podporuje celkový rozvoj osobnosti, nejenom z hlediska akademických znalostí, ale také emocionální a sociální inteligence. Tím umožňuje dětem růst jako jedinečným jedincům se schopnostmi a talenty, které mohou pozitivně ovlivnit jejich budoucnost.

Její ochota investovat čas a energii do dalšího vzdělávání, v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a Montessori pedagogiky, jasně ukazuje její snahu o to, aby dětem poskytovala co nejkvalitnější péči. 

Odborné vzdělávání, kurzy a semináře, které Renata za dobu působení v naší školce absolvovala:

  • Zaškolení do metodiky Mannaz + pravidelný mentoring
  • Děti se speciálními potřebami v MŠ – Be Montessori, Mgr. Barbora Janoudová, Mgr. Dita Dlouhá
  • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
  • Montessori refresh Praktický život – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
  • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
  • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová
  • Kurz Asistent pedagoga – dokončení březen 2024
4097
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram