Eva Jůnová

asistentka pedagoga, administrativa a podpora provozu firmy

Eva ve školce působí jako asistentka pedagoga a zároveň vypomáhá s administrativou, když se nahromadí, a s provozními záležitostmi. Vzhledem k tomu, že s Barborou profesně spolupracuje již řadu let, velmi dobře se orientuje v metodice MANNAZ a absolvovala desítky hodin supervize pod jejím vedením (což je něco jako projít peklem :-D). Díky tomu ale nyní dokáže s dětmi pracovat skutečně efektivně, a s terapeutickým přesahem.

Eva vystudovala chemickou průmyslovou školu se zaměřením na chemickou technologii, ale jejím přáním bylo už tehdy vystudovat pedagogický obor a následně pracovat s malými dětmi ve školce nebo v jeslích. V pozdějším věku se, díky své dceři Barboře, k práci s dětmi dostala. V rámci péče o rodinné koně začala Eva působit jako asistent a vodič koní při hiporehabilitaci v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., kde se začala více vzdělávat v problematice dětí se speciálními potřebami a později zde začala působit i jako asistent speciálního pedagoga při ambulantních terapiích. Vzhledem k faktu, že vychovala dítě s neurovývojovou poruchou, načerpala tak během života mnoho cenných zkušeností z této oblasti, které dnes v práci s dětmi hojně využívá. Následně si dodělala vzdělání chůvy a začala se této práci věnovat naplno. Ve školce je od jejího počátku (od roku 2017), kdy pracovala nejdříve jako chůva a pomohla nám nastavit provozní metodiku. S přibývajícími zkušenostmi se začala více zajímat o oblast terapeutické práce s dětmi s neurovývojovými poruchami a začala působit jako asistent terapeuta při individuálních i skupinových terapiích.

Eva je pro děti nepostradatelnou oporou, která se s velkou péčí a trpělivostí věnuje jejich individuálním potřebám. Její přístup je plný empatie a respektu k jedinečnosti každého dítěte. Metodicky vede děti k dosažení cílů pomocí nejmenších a postupných kroků, což je klíčové pro zažití úspěchu, i v případě velkých výzev.

Eva klade velký důraz na bezpečí a pohodlí dětí. Neustále sleduje, zda mají vše, co potřebují, a stará se o to, aby se cítily v prostředí školičky co nejlépe. Intenzivně se věnuje rozvoji oblastí, ve kterých jsou děti oslabeny. Snaží se nalézt způsoby, jak je podpořit a pomoci jim překonat obtíže.

Místo toho, aby si užívala zasloužený odpočinek v důchodu, Eva stále věnuje svůj volný čas dětem. Mnozí by zvolili klidnější tempo života, ale pro Evu je práce s dětmi způsob, jak naplno žít. Její oddanost dětem jde nad rámec povinností či pracovního závazku. Její přístup zahrnuje nejen vzdělávání a rozvoj dětí, ale také budování pevných vztahů a podporu v jejich růstu jako celistvých osobností.

Ve volných chvílích se stará o vnučku Amálku, která ji motivuje k dalšímu vzdělávání, a to zejména v oblasti alternativních výchovných stylů. Pokud nedělá babičku, ráda luští křížovky, čte a chodí na houby. V poslední době ji ale nejčastěji najdete nad nějakou odbornou knihou z oblasti terapie dětí se speciálními potřebami nebo respektující výchovy 🙂

Kurzy a semináře, které Eva absolvovala:

 • Reiki (I a II) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Základní kurz TČM
 • Body zdraví – akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Trénování paměti a mozkový jogging
 • Rekvalifikační kurz – Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz – Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz – Lektor
 • Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Práce s impulzivním chováním a ADHD
 • Úvod do problematiky PAS
 • Kompletní kurz Nevýchovy + průběžné webináře
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem
 • Online konference pro učitele MŠ (zaměření Montessori)
 • Mezinárodní online Montessori konference
 • Montessori praxe – kompletní kurz
 • Online Montessori konference – Jak rozvíjet neomezený potenciál dětství
 • Mezinárodní online Montessori konference – Jak podpořit neomezený potenciál dětství
 • Montessori cestou pro věk 0 – 3 roky – komplexní kurz pro průvodce dětí do 3 let
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Online Montessori konference – Jak využít potenciálu prvních tří let života dítěte?
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Soustavné vzdělávání v oboru a dlouhodobá práce pod supervizí speciálního pedagoga

Pracovní zkušenosti Eva získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika firmách v oboru chemického průmyslu – laborantka
 • OSVČ – kosmetička, manikérka a vizážistka (Rekvalifikační kurzy: Kosmetika, Manikúra, Barevná typologie)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – administrativní pracovnice, lektor
 • Duhová cesta, z.s. – asistent hiporehabilitace, asistent speciálního pedagoga, lektor, administrativní pracovník
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – chůva, asistentka speciálního pedagoga, provozní a administrativní pracovník
1959
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram