Michaela Štancová

Průvodkyně dětí

Mia do školičky nastoupila v roce 2019 s velkým nadšením pro práci s dětmi, které se chtěla vždy věnovat. Zpočátku moc netušila, jak náročná práce to u nás bude, ale nevzdala to a postupně získávala (a stále získává) další potřebné vzdělání, informace a zkušenosti, které jí pomáhají s láskou provázet děti na jejich cestě za objevováním světa.

Mia se v průběhu let stala klíčovou postavou v našem týmu, a to zejména díky své férovosti, empatii, spolehlivosti, obětavosti a laskavosti. Její aktuální zkušenosti a praktické dovednosti jsou výsledkem několika let práce v terapeutické školičce, kde měla možnost se setkat se skutečně náročnými výzvami, které práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami přináší.

Když jsme tedy končili provoz terapeutické školičky a otevírali jsme Mateřskou školu MANNAZ, Mia pro nás byla první volbou na místo pedagoga – průvodce dětí. Po dlouhém zvažování Mia toto místo přijala, se závazkem doplnění si odpovídajícího vzdělávání, aby vyhověla legislativním požadavkům. Pravdou ale zůstává, že v praxi je zcela bez debat kompetentnější než všechny další uchazečky, které přicházeli se zájmem o tuto pracovní pozici a měli školu v oboru a nespočet dalších kurzů. Teorie je skvělá věc, ale praxi (zejména tak bohatou, jako má Mia za dobu 4 let působení v terapeutické školičce) skutečně nenahradí.

Mia je maminkou tří dětí, které ji naučily neuvěřitelné trpělivosti a toleranci. Je velmi empatická, pečující a starostlivá, nicméně ne na úkor důslednosti – Mia dokáže všechny děti „srovnat do latě“, a to s klidem, s úsměvem a s láskou 🙂 Na děti čeká každý den s otevřenou náručí, připravena je podporovat v jejich rozvoji.

Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikání, ale oblastí jejího zájmu vždy byly děti, kterým se nakonec rozhodla věnovat i profesně.

Nyní se intenzivně vzdělává v Montessori pedagogice, a to jak na odborných kurzech, tak v rámci supervizí a návštěvami našich spřátelených Montessori mateřských škol, kde čerpá nové informace a inspiraci.

Odborné vzdělání, kurzy a semináře, které Mia absolvovala:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + zkouška profesní kvalifikace
 • Zaškolení do metodiky Mannaz + pravidelné supervize
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Práce s impulzivním chováním a ADHD
 • Úvod do problematiky PAS
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Chůze po linii pro věk 3-6 let – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá
 • Děti se speciálními potřebami v MŠ – Be Montessori, Mgr. Barbora Janoudová, Mgr. Dita Dlouhá
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Montessori refresh Praktický život – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová

Pracovní zkušenosti, před nástupem do naší školky, Mia získala na těchto pozicích:

 • Chůva v rodinách
 • Výtvarnice – Smaltum s.r.o.
 • Příprava svačinek pro MŠ
 • Chůva v terapeutické školičce
1961
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram