Bc. Martin Janoud

zástupce ředitelky, vedoucí pedagog školky

Martin je zástupcem ředitelky mateřské školy, některé dny provází děti ve školce, působí jako hlavní učitel a výrazným dílem se účastní na zajištění chodu školky po provozní a ekonomické stránce. Navíc se z velké části stará o komunikaci s rodiči, které podporuje v jejich, mnohdy nelehké, rodičovské roli a pomáhá jim nastavit výchovu dětí v souladu s filozofií školky. Pokud o to tedy mají zájem 🙂

Vzhledem k dřívějšímu aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že oborem jeho působení bude fyzioterapie sportovců. Naštěstí ale člověk míní a osud mění, a tak Martin začal při studiu fyzioterapie pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje.  

Při práci s dětmi v terapeutické školičce, ambulanci komplexní péče a hiporehabilitaci Martin postupně začal pociťovat potřebu doplnění znalostí z oblasti speciální pedagogiky, a tak vystudoval obor Speciální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na psychopedii a logopedii. Část svého průběžného vzdělávání Martin zaměřuje na celostní metody, které mu poskytují ještě trochu jiný pohled na věc a otevírají další možnosti podpory dětí v jejich rozvoji a osobnostním růstu. 

Jeho trpělivost je téměř nevyčerpatelná. Bez ohledu na to, jak složité nebo zdlouhavé je téma, kterým se zabývá, vždy si najde čas a energii naslouchat a vysvětlovat, dokud se děti nedostanou k porozumění. Jeho zásadovost a důslednost jsou nakažlivé – vytváří prostředí, kde jsou pravidla jasná a stálá, což dětem pomáhá cítit se v bezpečí.

Nikdy dětem nedává najevo předsudky nebo osobní preference. Místo toho se snaží skutečně chápat názory dětí, ať už jsou jakékoliv. Je otevřený novým myšlenkám a perspektivám, které děti přinášejí do diskusí. Vždy se snaží vytvořit prostor pro konstruktivní debatu a povzbuzuje děti, aby se aktivně podílely na rozhovorech.

Martin je mistrem komunikace. Jeho schopnost diskutovat s dětmi na jejich úrovni je obdivuhodná. Nejenže si dává tu práci dětem trpělivě naslouchat, ale také klade důraz na to, aby jeho odpovědi byly srozumitelné a přístupné. Dokáže složité koncepty převést do jednoduchých a zajímavých vysvětlení, což dětem umožňuje lépe rozumět světu kolem sebe.

Jeho schopnost stanovit jasné hranice je klíčová pro vytváření strukturovaného prostředí. Dětem ukazuje, kde jsou meze a proč jsou důležité. A právě tato jasnost umožňuje dětem cítit se jistě a chráněně. Ale co je nejdůležitější, je jeho schopnost dát dětem svobodu v rámci těchto hranic. Rozumí tomu, že učení se samostatnosti je neocenitelné pro budoucí úspěch dětí. Proto vede děti k tomu, aby si postupně osvojovaly schopnost rozhodovat, řešit problémy a převzít kontrolu nad svým učením i chováním.

Má dceru Amálku, která jeho znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání denně posouvá výrazným tempem kupředu. Když si chce odpočinout, chodí do lesa v doprovodu psa nebo koní, vymyslí si nějaký fyzicky náročný kutilský projekt, pustí si jeden ze svých oblíbených seriálů nebo poslouchá hudbu.

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – spolumajitel a jednatel, vedoucí provozní a ekonomické sekce, speciální pedagog a terapeut

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář – v rámci studia fyzioterapie
 • Masáž lávovými kameny – Dexter Academy & Centrum Regeneračního Vzdělávání
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Zdravotní problematika hřbetu koní I a II – MVDr. Dominika Švehlová
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Reiki (I a II) – Ing. Nelia Novitska
 • Dornova metoda a Breussova masáž – EduSpa College
 • Kraniosakrální terapie – EduSpa College
 • Dornova metoda II. – EduSpa College
 • Kurz reflexní terapie – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Ergoterapie a její využití v praxi – MAVO s.r.o.
 • Konference Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte – Monada, společnost. s r.o.
 • Škola reflexní terapie I. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie II. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie III. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Čínský pentagram – EduSpa College
 • Marma Therapy I. – CENTRE FOR AYURVEDA, YOGA & MARMA, Dr. Neel Venugopal
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem – Olga Bogdashina
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky – Mgr. et. Mgr. Katka Králová
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem – Linda Cecavová
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Polytechnika v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Smyslová výchova v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Na hranici zrození – kraniosakrální biodynamika (biodynamická práce s dětmi) – Etienne Peirsman (USA)
 • Měnit svět uvnitř mozku (kraniosakrální biodynamika) – Etienne Peirsman (USA)
 • Mozek – kraniosakrální biodynamika nervových tkání – Etienne Peirsman (USA)
 • Poplašné systémy a hromosvody traumatu – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Promlouvání k srdci – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Jemné soukolí vyjadřování a sluchu – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Montessori refresh Praktický život – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková
 • Nevinnost umírání – paralely smrti a zrození – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Biodynamika očí a skutečné vidění – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Oči a biologie vidění – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Smrt a umírání, mystérium života – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)
 • Jak porod ovlivňuje náš život – Matthew Appleton
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová
 • Montessori refresh Jazyk – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá a Mgr. Tereza Randáková

1950
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram