Poskytujeme dětem prostor pro rozvoj ve vlastním stylu

Čím se lišíme od ostatních školek?

Nabízíme respektující a bezpečné prostředí pro předškolní vzdělávání vašich dětí. Pocit jistoty a bezpečí je pro nás základním předpokladem k tomu, aby se děti mohly soustředit na svůj rozvoj a učit se všemu, co je aktuálně zajímá. Umíme pracovat i s dětmi, které jsou v běžném vzdělávacím prostředí "neúspěšné" nebo jim způsob fungování běžných MŠ „nesedí“. Těmto dětem umíme, v případě potřeby, poskytnout komplexní terapeutickou podporu, která cíleně pracuje s jejich specifickými potřebami, které jsou v běžném životě a v běžném vzdělávacím prostředí vnímány jako oslabující. Pracujeme podle vlastní metodiky, která usiluje o dosažení maximální samostatnosti dětí a posilování jejich kompetencí pro dnešní způsob života. Děti se u nás učí pomocí principů Montessori pedagogiky, v podnětném prostředí podporujícím autonomii. K dětem přistupujeme respektujícím způsobem, denně jim ukazujeme "správné" vzory chování, vedeme je k přebírání těchto principů a jejich používání ve vztahu k ostatním i sám k sobě. Ve školičce je jedna věkově smíšená třída pro 15 dětí ve věku od 3 do 7 let.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP


Ke vzdělávání a rozvoji dětí přistupujeme velmi komplexně, protože víme, že všechno se vším souvisí.

RESPEKT


Respektujeme jedinečnost a odlišné potřeby jednotlivce. Ke každému dítěti přistupujeme zcela individuálně.

ŘÁD A SYSTÉM


Pracujeme tak, abychom dětem umožnili porozumět světu kolem nich a prožívat hluboké uspokojení z vlastního úspěchu.

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ


Prostředí školky podněcuje děti k objevování a samostatnosti. Pomůcky respektují vývojové potřeby a zájem dětí.

Náš vzdělávací program jde daleko za hranice běžných mateřských škol. Není výjimkou, že se u nás děti naučí číst, psát, počítat v řádech tisíců a mají rozsáhlé znalosti ze vzdělávací oblasti Poznáváme svět.

PODPORA INKLUZE

Ukazujeme Vám cestu, po které pak společně kráčíme... krůček po krůčku :-)
Připravujeme děti pro život

Pro děti, které mají nějaká "oslabení", nabízíme ucelený systém komplexní terapeutické péče - nad rámec programu školičky. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z principů Montessori pedagogiky a terapie. Již samotný program školičky má terapeutický charakter s cílem děti harmonizovat, vést je k samostatnosti a dát jim kompetence pro zvládání běžného života. Nástavbový terapeutický program je pak zaměřen na individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s cílem intenzivnějšího rozvoje oslabených oblastí. Individuální terapeutická péče je vždy sestavena na míru jednotlivci, kombinací přístupů a technik, aby efektivně rozvíjela každé dítě podle jeho aktuálních potřeb a možností. V neposlední řadě pracujeme i s rodiči, kterým pomáháme podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak, co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize. Inkluze pro nás není komplikací a "nutným zlem", jak občas slýcháme od kolegů, je to součást naší práce, kterou milujeme :-) Každé dítě u nás zažívá úspěchy a my se z toho radujeme s vámi.

 • Speciální pedagogika a Montessori terapie

  Základem naší péče je pedagogická terapie s celostním přístupem, která se zaměřuje na komplexní rozvoj dítěte.

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k začlenění dítěte do běžného života. Součástí jsou praktické nácviky - individuální, skupinové i v terénu.

 • Terapie psychomotorického vývoje

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu a práci s primárními reflexy nelze opomíjet.

 • Další terapie

  Kraniosakální terapie, zooterapie, marmová terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence...

Malý náhled do školky :-)

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

Chcete, aby Vaše dítě docházelo do školky MANNAZ, ale naše služby jsou pro Vás finančně nedostupné? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme jaké jsou možnosti finanční podpory využívání našich služeb.

hledáte nyní školku? kontaktujte nás.

174
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram