Perseus z Jasné hvězdy – říkáme mu Persík nebo Péro :-)

Terapeutický pes působící ve školce

Persík je náš školičkový terapeutický pes se speciálním výcvikem pro práci s dětmi. Jeho předností je velmi radostná a milující povaha – je to vítací typ, nikdo mu neunikne, je horší než Keliška 🙂 Protože, ve chvílích radosti, je schopný skákat dětem až nad hlavu, dostal přezdívku Péro a mnoho dětí mu teď už neřekne jinak 😀 

Persík se narodil v roce 2017 a hrdě se hlásí k plemeni čínský chocholatý pes. Miluje házení balónků, jakékoliv jídlo a podivné hry s kočkami (skutečně je s nimi kámoš a mnohdy si snad myslí, že je taky kočka 🙂 ).

S dětmi je velmi trpělivý, nicméně neznamená to, že jim bude všechno tolerovat. Když ho někdo nerespektuje, sbalí se, odejde na své místo a trucuje, což je přesně to, co má dětem předávat – respekt, úctu, pokoru a nutnost řídit se nastavenými pravidly. 

Terapeutické schopnosti psů lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii za pomoci psů a na vzdělávání za pomoci psů.

Canisterapie v mateřské školce přináší mnoho benefitů pro rozvoj dětí. Přítomnost speciálně vycvičeného psa a jeho interakce s dětmi pod vedením canisterapeuta podporuje hned několik oblastí:

Emocionální rozvoj:

 • Snížení úzkosti a strachu: Pes v MŠ pomáhá dětem odbourávat stres a úzkost, čímž podporuje jejich celkovou pohodu a klid.
 • Zvýšení sebevědomí: Péče o psa a hry s ním posilují sebevědomí dětí a jejich vnímání sebe sama.
 • Rozvoj empatie: Děti se učí vnímat potřeby druhého živého tvora a rozvíjejí tak empatii a ohleduplnost.

Sociální rozvoj:

 • Podpora komunikace: Canisterapie podporuje verbální i neverbální komunikaci u dětí, včetně těch s logopedickými potížemi.
 • Rozvoj spolupráce: Společné aktivity s psem učí děti spolupracovat a respektovat se navzájem.
 • Zlepšení začleňování: Pes v MŠ může usnadnit začlenění dětí se speciálními potřebami a podpořit jejich inkluzi do kolektivu.

Kognitivní rozvoj:

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky: Hry a aktivity s psem stimulují jemnou i hrubou motoriku dětí.
 • Podpora soustředění: Přítomnost psa pomáhá dětem lépe se soustředit a udržet pozornost.
 • Rozšíření slovní zásoby: Děti se učí nová slova a pojmy týkající se psů a péče o ně.

Canisterapie v MŠ probíhá formou krátkých, zábavných aktivit, které jsou uzpůsobeny věku a potřebám dětí. Děti se tak učí zodpovědnosti za psa, respektu k němu a zároveň si užívají jeho společnost.

Kromě výše uvedených benefitů může canisterapie v MŠ také:

 • Posilovat imunitní systém dětí: Kontakt se psem stimuluje imunitní systém a pomáhá předcházet alergiím.
 • Zlepšovat pohybové dovednosti: Hry s psem motivují děti k pohybu a rozvíjejí jejich koordinaci.
 • Učit děti zodpovědnosti: Péče o psa učí děti zodpovědnosti za živého tvora.

Canisterapie se tak stává cenným nástrojem pro komplexní rozvoj dětí v mateřské školce.

2758
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram