Údaje potřebné pro uzavření smlouvy o docházce dítěte do MŠ

Údaje potřebné pro uzavření smlouvy o docházce dítěte do MŠ

Tento formulář je možné vyplnit až v případě, že jste od nás obdrželi vyrozumění o přijetí dítěte.

U každé osoby je nutné uvést jméno, příjmení, číslo OP a telefonní číslo – tyto údaje budou uvedeny ve smlouvě.
2209
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram