Naše metodika MANNAZ jasně vymezuje styl práce s klientem (jak při výchovně vzdělávacím procesu, tak v rámci terapií) a je dynamicky propojována se všemi terapeutickými metodami a postupy, či jejich částmi, na které má daný terapeut kompetence. Tímto propojením vzniká velmi efektivní a ucelený terapeutický program, který je na míru ušitý pro jednotlivce, podle jeho aktuálních potřeb, možností a schopností. Pracujeme s respektem k individualitě, s tolerancí k potřebám rodiny a s partnerským přístupem.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ TERAPIE

Speciálně pedagogická terapie je jakousi základní terapií v rámci naší komplexní péče – většina oblastí, které řešíme, spadá právě pod obor speciální pedagogiky. Tato základní terapie je pak kombinována s dalšími metodami a technikami, dle potřeb daného klienta a kompetencí konkrétního terapeuta. 

V rámci speciálně pedagogické terapie pak dále ještě využíváme těchto terapeutických metod:

 • CANISTERAPIE
 • MUZIKOTERAPIE
 • TRAMPOLÍNOTERAPIE
 • SENZORICKÁ INTEGRACE
 • MINDFULNESS
 • RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY
 • METODA DOBRÉHO STARTU
 • ZNAKOVÝ JAZYK PRO BATOLATA Baby Signs®
 • MONTESSORI PEDAGOGIKA I PRINCIPY MONTESSORI TERAPIE
 • a mnoho dalšího (vždy dle kompetencí daného terapeuta, který všechny své znalosti, dovednosti a zkušenosti kombinuje pro dosažení optimálního terapeutického přístupu vhodného v danou chvíli pro dané dítě)

V rámci speciálně pedagogické terapie se zaměřujeme především na rozvoj těchto oblastí:

 • zrakové vnímání: orientace v prostoru (makro i mikroprostoru), pravo-levou orientaci, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů…), zrakovoá analýza a syntéza, zraková paměť
 • sluchové vnímání: sluchová orientace, sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět), vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť
 • paměť
 • myšlení: logické myšlení, abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
 • řeč: artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti
 • předmatematické a matematické představy: předčíselné a číselné představy, číselné řady, orientace v čase, struktura čísla, matematické operace
 • hrubá a jemná motorika (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
 • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
 • motorická koordinace (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
 • grafomotorika
 • emoce
 • autoregulace
 • pozornost, koncentrace, trpělivost
 • relaxace
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a jejich převádění do praxe
 • nácvik sebeobsluhy: stravování, osobní hygiena, oblékání
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • sociální nácviky
 • vztahy
 • a další…

Sami vidíte, že tato terapie je tedy skutečně základem v komplexním rozvoji dítěte. Speciálně pedagogickou terapii pak kombinujeme s dalšími terapiemi, zejména pak s těmi, které najdete popsané níže. 


FYZIOTERAPIE

Jednoduše lze říct, že bez správně prováděných pohybů těla nefunguje ani hlava – takže často zpočátku pracujeme pouze  na terapii pohybu, tedy na rozvoji správných pohybových vzorců, rovnováhy, koordinace a motoriky, abychom mohli následně začít pracovat například na rozvoji řeči, protože všechno se vším souvisí a nic nejde vynechat nebo obejít či ošidit. 

V RÁMCI FYZIOTERAPIE U NÁS PROBÍHÁ:

 • diagnostika a terapie psychomotorického vývoje
 • zdravotní cvičení a rozvoj pohybu hrou
 • terapeutické masáže
 • kinesiotaping
 • míčkování
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž

NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE

Jedná se o speciálně vyvinutý program pro inhibici (vymizení) přetrvávajících primárních reflexů – ucelená sestava cvičení, která má za cíl napodobit pohybové vzorce dítěte do věku 1 roku. Pravidelným cvičením dochází k odstranění těchto přetrvávajících reflexů. Cvičení je třeba provádět denně (délka denního cvičení je cca 15 minut) a celý program trvá cca rok (dle rychlosti „zvládnutí“ jednotlivých cviků – závisí na úrovni spolupráce, pohybových dovedností, počtu a výbavnosti jednotlivých přetrvávajících reflexů). Přetrvávající primární reflexy stojí za mnohými problémy (problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexie, dyspraxie, logopedické vady, ortoptické vady, vertebrogenní potíže, neurózy, chronická únava, zhoršené chování u dětí s PAS…), které se zlepší nebo zcela vymizí, jak vymizí jednotlivé primární reflexy. S programem NVS máme velmi dobré zkušenosti a výsledky jsou u mnoha děti viditelné již po několika týdnech cvičení – rodiče nám hlásí i pro okolí viditelné změny v oblasti pohybu, chování, řeči a komunikace obecně, aktivity, kognitivních funkcí atd. Program cvičíme individuálně, v rámci ambulantní komplexní péče, i skupinově, v rámci denního programu školičky. Více informací o této problematice najdete ZDE.  


KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapie vychází z klasické osteopatie a jedná se o velice jemnou, neinvazivní manipulativní techniku, která je velmi dobře aplikovatelná právě u dětí – je bezbolestná, velmi jemně kontaktní a lze ji provádět u malých dětí dokonce i ve spánku. Podstatou této terapie je vyrovnání pulzace mozkomíšního moku mezi lebkou a pánví a odstranění „bloků“ v těle – velmi jednoduše řečeno, je to celé samozřejmě mnohem složitější. Tímto procesem se aktivuje samouzdravovací schopnost těla, díky které se může začít postupně samo regenerovat a spravovat odchylky vzniklé jako následek traumatu, úrazů, nemocí atd. S touto metodou máme velmi pozitivní zkušenosti, a to jak u sebe, tak u našich klientů. Ošetření dělá Martin a v případě potřeby s námi externě spolupracuje celostní terapeutka Dita, která přijede přímo k nám do školičky – pokud je třeba ošetřit zároveň dítě i matku nebo je třeba při ošetření více rukou najednou. Kraniosakrální terapie je velmi efektivní doplňkovou metodou, která dokáže výrazným způsobem podpořit působení ostatních terapií. Rodiče nám po ošetření hlásí úžasné výsledky, díky čemuž se této terapeutické metodě věnujeme čím dál více a Martin soustavně prohlubuje své vzdělání v této oblasti. Více informací o kraniosakrální terapii se dočtete třeba ZDE


ZOOTERAPIE

Zooterapie je terapie za pomoci zvířat. My se zabýváme speciálně pedagogickou terapií se zvířaty a jako své pomocníky využíváme naše speciálně vycvičené psy, kočky a koně. 

 • canisterapie v rámci speciálně pedagogické terapie – psi dochází do školičky a jsou nám pomocníky při určitých terapeutických aktivitách, které díky nim dostávají zcela jiný rozměr
 • hiporehabilitace v rámci speciálně pedagogické terapie – provoz hiporehabilitace si naši klienti mohou sjednat jako doplňkovou službu v naší neziskové organizaci Duhová cesta, z.s. – více ZDE
 • felinoterapie v rámci speciálně pedagogické terapie – kočky navštěvují školičku zatím nepravidelně, je to pro nás v současnou chvíli poněkud organizačně náročné

REFLEXNÍ TERAPIE

Terapie spadající do „alternativní“ medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány v těle mají svoje reflexní místo na dlaních nebo chodidlech a stimulací těchto míst lze tak nepřímo stimulovat i daný orgán, který je přímo nebo nepřímo zodpovědný za naše psychické nebo fyzické potíže. Velkou výhodou této terapie je fakt, že ji může dítě (rodič) provádět samo doma každý den – konkrétní hmaty ukážeme a naučíme. Pomocí reflexní terapie tak můžete zmírnit kašel a rýmu, zlepšit spánek, zklidnit nával hyperaktivity, zlepšit chuť k jídlu a mnoho dalšího. Více informací si můžete přečíst třeba ZDE


MARMOVÁ TERAPIE (MARMOVÁ MASÁŽ)

Marmová terapie je speciální masáž, která vychází z Ajurvédy. Masáží se aktivují body na těle, které se nazývají marmy. V těchto bodech se stýkají nervy se svaly, žilami, kostmi, klouby a šlachami a jejich stimulací se uklidňuje psychika, dodává energie, podporuje funkce orgánů, ulevuje od bolesti, vyrovnávají energie a rozpouští energetické bloky. Tato terapie má původ na bitevním poli, a to doslova. Před tisíci lety v bojích v dávné Indii bylo třeba rychlého a účinného zásahu k ošetření zraněných a za tímto účelem byl vyvinut tento léčebný systém. Dneska se díky rychlému efektu používá u sportovců ve vysokých soutěžích, když chtějí i přes lehčí poranění pokračovat. Marmová terapie mění biochemii v těle a zahajuje tak samovolné uzdravování – pomocí stimulace bodů řekneme tělu, aby v produkovalo to, co potřebuje k okamžitému zlepšení stavu a postupnému vyléčení. U dětí se provádí jemněji, s olejem i jen jako tlaková masáž bez oleje – záleží na provedení. Pokud se používá k ošetření akutních stavů, je razantnější a dle vlastní zkušenosti můžeme říct, že to fakt bolí (správnou stimulací bodu dojde k takovému malému vnitrobodovému „výbuchu“). Nicméně u dětí ji takto lze použít jen v případě nutné nouze (dobře řeší třeba krev z nosu), ale ne všechny děti jsou ochotné toto intenzivní řešení podstoupit 🙂 Masáže jsou však poměrně dobře snášeny a klienti nám potvrdili jejich efektivitu v rámci terapeutického procesu. 


AMETHYST BioMat™

Podložku Amethyst BioMat používáme zejména ve spojení s fyzioterapií, kraniosakrální terapií a relaxací. Amethyst BioMat™ je moderní výhřevný systém, který generuje dlouhé infračervené záření a anionty. Při používání podložky dochází k celkovému prohřátí organismu, zlepšení tělesné teploty, podporuje se imunitní systém, přechodně se snižuje lokální bolest, má sedativní účinky organismus, podporuje hluboký spánek, zlepšuje prokrvení a okysličení tkání. Dětmi je oblíbená, protože hřeje, zklidňuje a mají při ležení na ní další příjemné vjemy – světýlka a vůně, kterými terapii doplňujeme. Více informací o podložce se můžete dozvědět ZDE


BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Bachovy esence jsou ucelený systém 38 výtažků z různých květů a rostlin, který pomáhá člověku zvládnout nejrůznější emoce a harmonizovat psychiku, čímž mají nepřímo vliv i na tělo a jeho potíže (psychosomatika). Stres, starosti, problémy, traumata a křivdy z minulosti, které nejsou vyřešeny, se otiskují do našeho dalšího prožívání a působí nám v životě další komplikace. Pomocí tohoto systému lze tyto psychické otisky vyřešit a zamezit jim tak, aby dále ovlivňovaly naše chování i prožívání. Zní to celkem neuvěřitelně a kdybychom neměli osobní zkušenosti, možná bychom tomu také nevěřili, nicméně vlastní prožitky, odstranění mnoha neduhů u našich zvířat a sledování pozitivních změn u desítek dětí nás za ta léta používání přesvědčila na 1000%. Pokud terapie nefunguje, což se občas také stává, je to většinou způsobeno špatně zvolenou kombinací jednotlivých esencí pro daného jedince – změna složení většinou vše vyřeší. Mnoho let jsme hledali schopné terapeuty, kteří by uměly pracovat s emocemi dětí s neurovývojovými poruchami a namíchali nám vhodné kombinace esencí na míru – nenašli jsme. Vzdělání v této oblasti si proto dodělala Barbora a nyní esence míchané na míru dokáže svým klientům namíchat skutečně na míru, dle jejich aktuálních potřeb (protože klienty zná, zná i jejich projevy a ví, co se za nimi skutečně skrývá). Více informací o Bachových esencích se dozvíte například ZDE


AROMATERAPIE

Aromaterapie (terapie vůněmi) je u většiny dětí velmi oblíbeným doplňkovým prostředkem k harmonizaci psychiky i k první pomoci v případě nemoci. Vyjma případů, kdy jsou děti extrémně citlivé na čichové vjemy. Řada studií (výzkum započal již v roce 1993) se zaměřila přímo na vliv aromaterapie u PAS a jejich souhrn, včetně rozsáhlých vlastních zkušeností, prezentovaly tři aromaterapeutky na konferenci o autismu v Novém Dilí v roce 2006. Konkrétně zkoumaly vliv aromaterapie na vývoj komunikačních dovedností u autistických dětí. Pro svoji studii používaly levandulový olej, který snižuje úzkost a stres, zmírňuje hyperaktivitu a obsesivní chování a zároveň podporuje koncentraci. Konstatovaly, že aromaterapie pomohla dětem zlepšit sociální interakci, a to různou měrou, v pěti případech ze šesti. My osobně máme vyzkoušenu řadu olejů a běžně s nimi u dětí pozitivně ovlivňujeme zvýšenou nebo sníženou aktivitu, pozornost, spánek, nevolnost, kašel i strach. Za zkoušku to vždy určitě stojí (vzhledem k neinvazivitě a dostupnosti tohoto druhu terapie), přidanou hodnotou je úžasně provoněný domov 🙂 Více informací o aromaterapii u dětí je možné se dočíst například ZDE.


FYTOTERAPIE A DIETETIKA

Na základě bohatých zkušeností z osobního života víme, jak výrazný vliv má strava na tělo i mysl. U dětí s neurovývojovými poruchami je stravování alfou a omegou komplexní péče. Kvalitní strava doplněná kvalitní suplementací dokáže skutečné zázraky. U mnoha dětí jsme měli možnost sledovat, jak komplexní změna jídelníčku a stravovacích návyků ovlivnila jejich chování a skokově urychlila rozvoj oslabených oblastí… mnoho rodičů našich klientů by Vám o tom mohlo povyprávět. Děti s neurovývojovými poruchami jsou extrémně citlivé na jakékoliv chemické látky (škodlivá „éčka“), takže správná strava bez těchto látek skutečně velmi rychle umožní dítěti fungovat daleko lépe, bez soustavné „intoxikace“ látkami, na které mají tyto děti často intoleranci. Stejně tak jsme se nespočetněkrát přesvědčili o síle bylin (fytoterapie) při léčbě těla i duše. Je to vždy naší první volbou, při řešení jakýchkoliv obtíží našich klientů. Vzhledem k širokým znalostem a bohatým zkušenostem našich terapeutů dokážeme většinou rovnou doporučit vhodné preparáty nebo doporučit vhodného a námi ověřeného specialistu (u terapií, u kterých nemáme takové zkušenosti, ale vidíme je jako aktuálně potřebné). Nespecializujeme se na jednu firmu ani na jeden typ produktů a nejsme prodejci – vycházíme z mnohaletého studia této problematiky a osobní zkušenosti s danými produkty různých firem a z různých oblastí (medicinální houby, konopí, homeopatie, Schüsslerovy minerální soli, gemmoterapie, bylinné tinktury, rybí tuky, vitamíny a minerály…).

1681
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram