KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ MANNAZ:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní péče, což znamená, že dítě je schopno aktivně absolvovat kompletní denní program školičky, včetně pohybu venku, který je mnohdy v délce několika kilometrů
 • zvládá odloučení od rodičů nebo je připraveno s tím začít pracovat
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a aktivně se zapojuje
 • je bez dudlíku ve školičce i doma, včetně spaní
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit běžně užívané verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • umí se chvíli soustředit na vlastní práci – samostatně
 • nemá rušivé verbální projevy (týká se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) – zde bez výjimek, je to kritérium jednoznačně vyřazující dítě z přijímacího řízení
 • dokáže se bezpečně pohybovat v připraveném Montessori prostředí (sklo, keramika, přírodniny, velké množství kartiček a didaktických materiálů uspořádaných podle jasného řádu)
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět (ideálně samostatně pracovat)
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká)
 • splňuje legislativní požadavky týkající se vakcinace (prokazuje se lékařským potvrzením p provedené vakcinaci, kontraindikaci nebo imunitě – není vyžadováno u předškoláků)
3815
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram